2
เช็คระยะทาง
ระหว่างจังหวัด
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
- ไทยรัฐ
- เดลินิวส์
- ข่าวสด
- คม ชัด ลึก
- แนวหน้า
- บ้านเมือง
- ผู้จัดการ
- ฐานเศรษฐกิจ
- มติชนติดต่อโฆษณา... คุณณัฏฐ์วัฒน์ สุนทรเอนกวิภาส ผู้อำนวยการสถานี  โทร. 08 1492 9625 , Email : radio_2999@hotmail.com


สถานีวิทยุกระจายเสียงบริการธุรกิจ "ณัฐเรดิโอ" FM 103.75 MHz.  เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๘๐

Copyright 2014-2021, www.nutradio.us , All rights reserved.
Tel. 08 4915 6992   ติดต่อหรือแนะนำ ที่   E-mail : dj.nat@hotmail.com
แนะนำรายการ โทร. 08 4915 6992
ติดต่อโฆษณา โทร. 08 1492 9625 , 08 4649 5619.........
www.nutradio.us
สถานีวิทยุกระจายเสียงบริการธุรกิจ
"ณัฐเรดิโอ" FM 103.75 MHz.
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

พรหมพิรามเมืองพระ  วังมะสระพระเครื่อง  ลือเลื่องทุ่งสาน  ชลประทานเขื่อนนเรศวร  หลากล้วนมังคละดนตรี
คำขวัญประจำอำเภอ พรหมพิราม
  • วิทยุ 103.75 MHz.พิษณุโลก
  • วิทยุ 103.75 MHz.พิษณุโลก
  • วิทยุ 103.75 MHz.พิษณุโลก
  • วิทยุ 103.75 MHz.พิษณุโลก
  • วิทยุ 103.75 MHz.พิษณุโลก
  • วิทยุ 103.75 MHz.พิษณุโลก
"ณัฐเรดิโอ" FM 103.75 MHz.
Winamp   Window Media Player  
  • วิทยุ 103.75 MHz.พิษณุโลก
  • วิทยุ 103.75 MHz.พิษณุโลก